logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

29.06.2009

Muudatused tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonnas alates 1. juulist 2009


Muudatused tervisevaldkonnas:

Muutub haigus- ja hooldushüvitiste maksmise kord. Uus kord kehtib
haigus- ja hoolduslehtedele, mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009
või hiljem.
 

* haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise 4.
päevast (praegu makstakse alates 2. päevast);
* haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja
70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust;
* alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa.
Hüvitis on 70% töötaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud
kalendripäeva keskmisest tulust). (Kuni 1. juulini maksab hüvitist
haigekassa alates teisest päevast. Hüvitise suurus ühe haiguspäeva eest
on 80% eelmise aasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga
maksustatud tulust);
* raseduse ajal haigestumise või vigastumise puhul maksab haigushüvitist
haigekassa alates 2. päevast; hüvitis on 70%;
* alla 12-aastase lapse põetamisel makstakse kindlustatule
hooldushüvitist 80% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud
kalendripäeva keskmisest tulust (senise 100% asemel). Hooldushüvitisi
maksab jätkuvalt vaid haigekassa.


Muudatused töövaldkonnas:

Jõustub töölepinguseadus. Uus seadus viib Eesti tööõiguse kooskõlla
eraõiguslike printsiipidega ning muudab õigusruumi selgemaks. Mitu seni
kehtinud seadust asenduvad ühe tervikliku õigusaktiga, võimaldades
tööandjal ja töötajal lihtsamalt aru saada, millised on nende õigused ja
kohustused. Kaotatud on tööõiguse formaalsed sätted ja vähendatud
halduskoormust.

Alates 1. juulist peavad renditööjõu vahendajad olema registreeritud
majandustegevuse registris. Vastasel juhul ei ole neil enam
tegutsemisõigust. Renditöö mõiste tuleb uuest töölepinguseadusest.
Sellega lepitakse kokku, et töötaja teeb tööd, alludes kolmanda isiku
(kasutajaettevõtja) juhtimisele ja kontrollile. Registreerimise kohustus
tuleneb tööturuteenuste ja –toetuste seadusest.


Muudatused sotsiaalvaldkonnas:

Muutub matusetoetuse saajate ring. Riiklikku matusetoetust makstakse
ainult valla- või linnavalitsusele matuse korralduse kulude osaliseks
katmiseks. Valla- või linnavalitsus korraldab inimese matust juhul, kui
lahkunu on tundmatu või omasteta. Matusetoetust eraisikutele enam ei maksta.

Muutub lapsevanemate õppelaenu kustutamine. Seni kustutas riik osaliselt
õppelaenu vanematel, kes kasvatasid kuni 5-aastast last. Lapsevanemad,
kes on vastava taotluse teinud enne 1. juulit 2009, kustutatakse laen
osaliselt. Peale 1. juulit esitatud õppelaenu kustutamise taotluse
esitamisel õppelaenu enam ei kustutata.

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video