logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

18.06.2016

Otsitakse telestaare!


EPIKoja pöördus ETV toimetaja *Christel Karits*, kes on tuntud kui tundliku
toimetajakäega sotsiaalse iseloomuga lugude teleekraanile tooja (viimastel
aastatel eelkõige Ringvaate kaudu). Koos saatejuht *Margus Saare *ning
teise toimetaja *Iiris Saluriga *toovad nad sel sügisel ETV eetrisse uue
saatesarja *Iseolemine*, mis jutustab puudega või terviseprobleemiga
tööealistest inimestest tööelu kontekstis. Saate idee ja formaadi
lühitutvustus järgneb allpool. Originaalsaadet toodab ja rahastab 100% ERR,
see pole tellitud ei Töötukassa ega Sotsiaalministeeriumi poolt.


Christel otsib* EPIKoja liikmesorganisatsioonide kaudu saates osalejaid.*
Lootus on leida erineva* puude või terviseprobleemiga tööealisi inimesti
kellel oleks vaja abi ja toetust töö (taas)leidmiseks*. Samuti soovib
saatetiim leida samadest sihtgruppidest *positiivseid näiteid *ehk inimesi,
kes juba on tööturule kaasatud.


Teemade esialgne jaotus on järgmine:
1. Nägemispuue
2. Kuulmispuue
3. Kerge vaimupuue
4. Ratastooli kasutaja
5. Reumaatiliste probleemide tõttu liikumispuudega inimene
6. Skisofreenia
7. Sclerosis Multiplex
8. Epilepsia
9. Diabeet
10. Insult või muud südame- veresoonkonna haigused
11. Eelnevast tööst tingitud kroonilised haigused
12. Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud töövõimetusprobleemid


Oleks tore, kui vastused läheksid lähema paari nädala jooksul,
soovitavalt 27. juuniks aadressil christelkarits@gmail.com, Tel nr 5115280 (Christel lubab vastata kogu aeg
:)*


Esimene võtteperiood on 27. juuni kuni 1. juuli ja seejärel alustatakse
uuesti 18. juulist. Kokku 12 pooletunnist saadet, eetris septembri
keskpaigast ja lõpetatakse esialgsete plaanide järgi enne jõule.

*Saate lühitutvustus:*

Idee ja eesmärk: Kuidas tööealist osalise töövõimega inimest sotsiaalselt
sidusaks muuta, ta tagasi tööellu tuua. Saate laiem eesmärk on julgustada
inimesi tööturule naasma, jagada infot töövõimereformi kohta ja tekitada
enam hoolivust.


Selleks tuuakse esile erinevad terviseprobleemid, mis võivad tingida
tööelust kõrvalejäämise ja otsitakse teid nende probleemide ületamiseks.
Samal ajal püütakse suurendada ülejäänud ühiskonna valmisolekut näha enda
kõrval väiksema suutlikkuse ja töövõimega inimesi, õppida nendega arvestama
ja neid toetama.


Igas saates näitame ühe inimese lugu ja tema püüdlust siseneda või naasta
tööturule. Loo kaudu selgitame töövõime hindamise protsessi, töötukassa
poolt pakutavaid toetusi ja meetmeid. Koos jõuame erinevate tööandjateni,
kes on valmis pakkuma tööd ja sotsiaalset suhtlust inimestele, kes ilma
abita jääks koju nelja seina vahele kiduma. Lugu võimaldab avada puudest
või terviseprobleemist tulenevat teemat laiemalt, selgitada töövõime
määramise eripärasid lähtuvalt konkreetsest inimesest. Ideaalis leiab
inimene töö ja tema loo kaudu saame näidata tööandjale, milliseid
ümberkorraldusi puue eeldab, kust ja kui palju saab tööandja
ümberkorraldusteks tuge.


Saate meeleolu on lahendustele suunatud ja optimismi sisendav. Saatejuht
Margus Saar on aktiivses tegevuslikus rollis – on nn advokaat, kes esindab
ja kaitseb hättasattunut, nõutab infot kohalikest omavalitsustest,
Haigekassast, Sotsiaalkindlustusametist, Töötukassast jne. Saatejuht on
igal pool kohal ja juures, teeb endale ja televaatajale selgeks hädasolija
loo – tema puude põhjused ja tagajärjed, tema sotsiaalse taustsüsteemi.
Siis hakkavad nad koos lahendusi otsima.

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video