logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

06.10.2014

Piketid 11.10.14 kell 12-13 Eesti suuremates linnades

 
Puudega inimesed tulevad taas tänavale

 

11. oktoobril kell 12-13 kogunevad puudega inimesed üleriigilisele meeleavaldusele töövõimereformi vastu. Tahame valitsusele edasi anda selge sõnumi - puudega inimesed on vastu töövõimereformile sellisel läbimõtlematul kujul nagu valitsus seda on kavandanud. Meie, puudega inimesed, nõuame valitsuselt ja riigikogult aja mahavõtmist, reformikava uut ja süsteemset läbitöötamist ning õigetele alustele seadmist.


Piketid toimuvad üheaegselt Tartus, Rakveres, Viljandis, Narvas ja Pärnus. Tallinnas kogunetakse Vabaduse väljakule, kus toimub miiting (kõnekoosolek) koos tellitud viipekeeletõlgiga.


Töövõimereform on väga suur riiklik projekt, mis mõjutab otseselt enamat kui 100 000 puude või püsiva terviserikkega inimest. See puudutab ka nende tulevasi saatusekaaslasi, hooldajaid, lähedasi, pereliikmeid ja nendega töötavaid spetsialiste. Riigi majandusarengu ja finantsilise jätkusuutlikkuse kaudu on reform seotud kõikide Eesti elanike elukeskkonna ja elukvaliteediga.

 

Töövõimereform on vajalik, kuid seda tuleb muuta!

* Reformiga peavad kaasnema puudega inimestele ja neid hooldavatele perekondadele kogu Eestis kättesaadavad sotsiaal- ja tugiteenused. Nende tagamiseks peab riik saavutama omavalitsustega vettpidava kokkuleppe. Ühe prioriteedina tuleb koduseinte vahelt vabastada omastehooldajad, et nad saaksid tööle naasta. Selleks tuleb nende hoolealustele tagada vajalikud hoolekandeteenused.
 

* Tööandjatele tuleb luua asjakohased soodustused ja stiimulid, mis kompenseerivad erivajadustega töötajate rakendamisega seotud lisakulud. Sotsiaalse ettevõtluse tekkeks on vaja tõukemeetmeid.
 

* Võimetekohane haridus peab olema tagatud kõigil haridustasemetel, see on eeldus iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks. Tuleb tagada kooli lõpetavate puudega noorte ligipääs tööturule, samuti tõhustada juba töötavate puudega inimeste kaitset terviseprobleemide tõttu tööturult väljalangemise vastu.
 

* Töövõimereformile tuleb koostada kulu-tulususe analüüs ja rakenduskava ning teha riski- ja finantsanalüüs. Vaja on lähtuda reeglist, et kui süsteemi muuta, tuleb seda teha informeeritult ja teadlikke meetmeid valides.
 

Praegu riigikogus arutlusel oleva töövõimereformi seaduseelnõu vastuvõtmisel luuakse vaid kuvand vilkast tegutsemisest ja puudega inimeste aitamisest tööturule. Kui reform praegusel kujul käivitada, võib paljude puudega inimeste olukord paranemise asemel koguni halveneda.


Just seepärast kutsume üles kõiki puudega, aga ka puudeta inimesi, terveid ja haigeid, noori ja vanu inimesi tulema koos meiega tänavale, et öelda valitsusele ja riigikogule - see töövõimereform vajab muutmist!
 

Piketid toimuvad 11. oktoobril kell 12-13:

Tartus – Raekoja platsil,

Rakveres – Rakvere keskväljakul (Turu plats),

Viljandis – Vabaduse platsil,

Narvas – FAMA Keskuse esisel platsil,

Pärnus – Port Arturi esisel platsil,

Tallinnas – Vabaduse väljakul.
 

Kui sinu kodukohas piketti ei toimu, aga tahad puudega inimestega koos oma õiguste eest seista, siis anna sellest teada kirjutades e-postiaadressil toovoimereform@gmail.com. Aitame sul leida lähima koha ja võimaluse osalemiseks.

Kutsume kõiki, kes jagavad meie muret, liituma petitsiooniga: „Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel“, mille anname üle Eesti Vabariigi Valitsusele, Riigikogule ja Eesti Vabariigi presidendile. Petitsioonile saab allkirja anda siin.
 

Eesti Hooldajate Liit

Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing

Eesti Kurtide Liit

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit

Eesti Patsientide Esindusühing

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Vaegkuuljate Liit

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit

Erakond Eestimaa Rohelised

Juht- ja Abikoerte Kool

MTÜ Händikäpp

MTÜ Pane oma meeled proovile

„Puutepunkt”/Puutepunktid

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Terviseleht

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video