logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

12.04.2016

Puude astme määramise süsteem alates 01.07.2016


Alates 01.07.2016 muutub puude astme määramise ja toetuste süsteem tööealistele.

Vastav määrus on avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/101032016011.

See tähendab, et uue süsteemi järgi määratakse alates 01.07.2016 puude aste ja liik neile 16-64-aastastele:

  1. kes taotlevad puuet tööeas esmakordselt
  2. kelle varasema puude astme ja liigi määramise ning toetuse määramise otsuse tähtaeg jõuab kätte ja kes soovivad uut määramist taotleda.

Puude astme ja liigi määramise taotlemiseks tuleb alates 01.07.2016 pöörduda kas Sotsiaalkindlustusametisse (nagu senigi) või Töötukassasse. Puude astme ja liigi määramist saab taotleda ka koos töövõime hindamise taotlemisega.

Puudetoetuste suurused on uues süsteemis seotud puude astme ja liigiga. Määruses on kirjas, kui mitu protsenti moodustab toetus summa sotsiaaltoetuse määrast kuus.

Sotsiaaltoetuste määr kuus on 2016 aastal 25,57 eurot. Arusaamise lihtsustamiseks koondasime tabelisse toetuste kuusummad vastavalt puude liigile ja astmele. Tabel on leitav kirja manusest.

Kui määrus oli kooskõlastusringil, tegi EPIKoda koos teiega ka hulga parandusettepanekuid ja esitas küsimusi. Kirja manusest leiate ka sotsiaalministeeriumi vastuskirja EPIKoja ettepanekutele määruse osas.

Anneli Habicht
tegevjuht

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel+372 661 6629
GSM +372 5688 0320
anneli.habichtepikoda.ee
www.epikoda.ee

faili ikoon SoM vastus EPIKojale puude astme määrus Kiri_344800_459-2
faili ikoon Puudetoetused tööealistele alates 01.07.2016

Tagasi
19.09.2023
Kundalini kakao loeng ...
16.09.2023
Rahvusvahelise Kurtide päev tulemas ....
14.06.2023
Saarereis on tulekul ...
05.06.2023
Selle suve HPIN tervisepäev toimub 19. augustil k.11-15 Maardu linnas.
29.05.2023
Jõulupidu toimub 16-17.detsembril ... JÄÄB ÄRA
Kalenderplaan 2023
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video