logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

18.01.2010

Eesti Kurtide Liit käivitas projekti kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks infotehnoloogilise lahenduse kaudu...


Pressiteade
15.01.2010
 

Eesti Kurtide Liit (EKL) viib alates 1. jaanuarist 2010. aasta jooksul läbi suurprojekti „Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine läbi infotehnoloogilise integreerumise“, millega kaasajastatakse Kurtide Liidu veebilehte nii liikmete tõhusamaks kaasamiseks kui oluliste sihtrühmade teavitamiseks ja luuakse dialoogivõimaluste avardamiseks viipekeelne õpikeskkond. Projekti raames koolitatakse nii liikmeid veebilehte kasutama kui veebimeistrit iseseisvalt lehte administreerima.
 

Varasemad kogemused viitavad EKL ja liikmesühingute ühele suurele kitsaskohale – liidu liikmed ei oska piisavalt kuulmispuudega inimeste puudutavates seadusandluses ja avalikes teenustes orienteeruda, nõustamisel osutavad sotsiaaltöötajad ja viipekeele tõlgid abi vajalike punktide leidmisel ja lahti seletamisel viipekeeles. Uudse lahendusena soovib kaasajastatud koduleht koondada ühte kohta kõik vajalikud lingid ja seletused adapteeritud tekstina ja videoklipina.
 

Teostatav projekt annab Eesti Kurtide Liidule kui esindusorganisatsioonile jätkusuutliku võimaluse – parem informeerimine aitab meil kaasata enam sihtgruppi oma tegevustesse, toetada liikmesorganisatsioone ja parandada nendevahelist koostööd, veebilehel olev võimalus seaduse muudatuste ettepanekutega tutvumiseks ning arvamuste koondamiseks (õpikeskkonna foorumis) aitab esindada liidu sihtgrupi huvisid riiklike poliitikate kujundamiseks, vahetada operatiivset informatsiooni, julgustada ja motiveerida liikmeid.


Projekti tegevused on suunatud EKL ja tema sihtgruppide aktiivsemale osalemisele ühiskonnas.
Projekti toetab Vabaühenduste Fond (VÜF) 279 720 krooniga, kogueelarve on 311 238 krooni. Vabaühenduste Fondi eesmärkideks on soodustada kodanikuühiskonna arengut, sotsiaalset integratsiooni ja kohalikku arengut. Teostatavad projektid peavad kaasa aitama kodanikuühenduste võimekuse ja mõju tugevdamisele Eesti ühiskonnas.
 

Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetuse rakendamist koordineerib Avatud Eesti Fond.

Algallikas: http://www.ead.ee/vyf_pressiteade_1.html

Tagasi
07.06.2022
Tulemas mõnus etendus, mis?
06.05.2022
Eesti kurtide kogukonna ja pensionäride kokkutulek Kopra talus 11. juunil 2022
26.04.2022
THKÜ aastakoosolek toimub 18.05.2022 ...
14.04.2022
Tulge kuulama/vaatama värvikoolitusele ... (II gruppi)
12.04.2022
Tulge kuulama/vaatama värvikoolitusele ...
Kalenderplaan 2022
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video