logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

18.11.2011

Häirekeskuse ja Eesti Puuetega Inimeste Koja koostööprojekti „SMS-112“

Taustainfo:
Eesti elanikkonnal on Häirekeskusega suhtlemisel peamiseks kommunikatsioonikanaliks laua- või mobiiltelefonikõne. Paraku ei kindlusta verbaalne suhtluskanal kuulmis- ja kõnepuudega isikutele ligipääsu hädaabiteenustele samadel alustel teiste elanikkonnagruppidega. Ligipääsu võimaldamiseks kuulmis- ja kõnepuudega isikutele tuleb luua võimalus õnnetusteadete edastamiseks SMS lühisõnumitena. Kuid selleks, et SMS-112 arenduse sihtgrupp saaks loodud teenust kasutada kriisisituatsioonis on vaja uut kommunikatsioonikanalit tutvustada, välja töötada kasutusjuhendid ning koolitada koolitajaid teenuse viimiseks iga võimaliku teenuse kasutajani.
Hinnanguliselt on kuulmispuudega inimesi 8-10 % elanikkonnast. Valdav osa nendest on vanemad inimesed. Eestis on kuulmispuudega tööealisi kuni 15 000 inimest, neist kurte kuni 1000. Eesti Kurtide Liidu hinnangul oleks antud teenuse kasutajateks ligikaudu 1500 kuulmispuudega inimest. Lisaks vajavad sarnast teenust nelisada keele- ja kõnepuudega isikut.


Tegevuse eesmärk:

Projekti on suunatud sihtgrupi teadlikkuse suurendamisele uuenduslikust võimalusest kasutada hädaabiteenusest. Selleks viiakse läbi 4 piirkonnas (põhi, lõuna, ida ja lääs) läbi 1-päevane koolitajate koolitus (kokku 60 inimest), töötatakse välja infovoldik SMS-112 hädaabiteenuse tutvustamiseks koos teenuse kasutamise juhistega ning koostatakse teenust tutvustav õppefilm.
 

Koolituse sihtgrupp:
Koolitajate koolituse sihtgrupp (esialgne jaotus):
1) 25 vaegkuuljat
2) 15 kurti
3) 20 kohalike puuetega inimeste kodade poolt nimetatud inimest.
 

Koolitajate koolitusel osalemise eelduseks on valmisolek SMS-112 hädaabiteenuse kasutamise tutvustamiseks ja kasutamise juhendamiseks oma piirkonna sihtgrupi liikmetele.


Koolituse toimumise kohad:
07.12.2011 – Erika 3; Tallinn ja Harjumaa koolitus
09.12.2011 – Rakvere Komando - Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 5a, Rakvere linn, - Virumaa koolitus
12.12.2011 – Tartu Puuetega Inimeste Koda, Rahu tn.8, Tartu linn – Lõuna-Eesti koolitus
15.12.2011 – Pärnu Päästekeskuses/komandos või Pärnu Linna/Maavalitsuse ruumides, sõltub inimeste arvust
 

Koolituse esialgne kava:
10:00-10:30 Häirekeskuse või Päästekeskuse tutvustus
10:30-12:00 SMS-112 teenuse tutvustus ja funktsionaalsus:
                        - kasutajaks registreerimine ning kasutaja eelinfo sisestamine
                        - teise kasutaja registreerimine
12:00-12:45 lõuna
12:45-14:00 SMS-112 teenuse tutvustus ja funktsionaalsus
                        - hädaabisõnumi koostamise erinevad võimalused
                        - dialoog häirekeskusega SMS vahendusel
14:00-14:30 Päästekomando tutvustus (Tallinnas Demineerimiskeskuse tutvustus)
14:30-15:50 Tuleohutus ja kuulmis-kõnepuudega inimesed
15:50-16:00 Tunnistuste üleandmine ja kokkuvõte koolitusest


Koostööpartnerid:
Eesti Puuetega Inimeste Koda www.epikoda.ee
Häirekeskus www.112.ee
Eesti Kurtide Liit www.ead.ee
Eesti Vaegkuuljate Liit www.vaegkuuljad.ee
Päästeamet ja piirkondlikud päästekeskused: Ida-Eesti Päästekeskus, Lõuna-Eesti Päästekeskus, Lääne-Eesti Päästekeskus ja Põhja-Eesti Päästekeskus, www.rescue.ee

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video